websites

In de loop der jaren zijn er verschillende websites gebouwd, waarvan www.joodsamsterdam.nl en www.joodfserfgoedrotterdam.nl nu de grootste sites zijn met het meeste bezoek. Maar er zijn meer sites, daarover is te lezen in het portfolio. Bij de websites die ik maak, ga ik uit van de functionaliteit, de wensen van de eigenaar en de technische mogelijkheden. Eenvoudige websites kunnen via html worden opgebouwd.

Voor meer gecompliceerde sites, of sites waarin kleine wijzigingen door de eigenaar moeten kunnen worden doorgevoerd, maak ik tegenwoordig gebruik van het gebruiksvriendelijke WordPress. Naast het bouwen van de site kan ik deze tevens onderhouden.

Offerte
Er is geen website hetzelfde. Na het inventariseren van uw wensen wordt er een inschatting gemaakt van de werkzaamheden. Uiteindelijk komt hier een offerte uit voort.

Ontwerp
Wanneer er overeenstemming bereikt hebben over de offerte wordt de site ontworpen. Dit betreft zowel de lay-out als de navigatie door de site. In samenwerking met u komen we tot de opmaak van de website. Hierna wordt de websites gebouwd, en de site wordt getest in de gangbare browsers.

Fotografie
Wanneer de opdrachtgever onvoldoende of geen foto’s heeft voor de site, of wanneer de kwaliteit van de foto’s het niet mogelijk maakt deze in de site te verwerken, kunnen wij het beeldmateriaal verzorgen.

Als de site klaar is
Wanneer de laatste oneffenheden zijn gladgestreken voldoet u de rest van de nota en wordt de site overgedragen. Desgewenst wordt uw domeinnaam geregeld.

Nazorg
Een goede site blijft nooit eender. In de eerste drie maanden na de overdracht worden beperkte tekstuele wijzigingen gratis doorgevoerd, alsmede oneffenheden die in een eerste instantie niet werden ontdekt. BMWD is echter niet verantwoordelijk voor een mogelijke verandering in lay-out wanneer bij grote browsers grote veranderingen worden doorgevoerd.

Portfolio
In het portfolio kunnen een aantal van de sites bekeken worden.