offerte en ontwerp

Offerte
Er is geen website hetzelfde. Na het inventariseren van uw wensen wordt er een inschatting gemaakt van de werkzaamheden. Uiteindelijk komt hier een offerte uit voort.

Ontwerp
Wanneer er overeenstemming bereikt hebben over de offerte wordt de site ontworpen. Dit betreft zowel de lay-out als de navigatie door de site. In samenwerking met u komen we tot de opmaak van de website. Hierna wordt de websites gebouwd, en de site wordt getest in de gangbare browsers.